Dùng vòi nước xịt khắp bề mặt xe đạp điện trước khi tiến hành rửa

0

Dùng vòi nước xịt khắp bề mặt xe đạp điện trước khi tiến hành rửa

Dùng vòi nước xịt khắp bề mặt xe đạp điện trước khi tiến hành rửa

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng