Khi ắc quy bị hỏng xe đạp điện chỉ chạy được quãng đường ngắn là hết điện

0

Khi ắc quy bị hỏng xe đạp điện chỉ chạy được quãng đường ngắn là hết điện

Khi ắc quy bị hỏng xe đạp điện chỉ chạy được quãng đường ngắn là hết điện

Chia sẻ.

Chức năng bình luận đã bị đóng