Browsing: Quảng cáo

Bao lâu thì cần thay nước trong hồ thủy sinh?
Bao lâu thì cần thay nước trong hồ thủy sinh?

Chất lượng nước tác động đến thẩm mỹ hồ thủy sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe và sự tăng trưởng của quần thể sinh vật trong bể cá. Do đó cần thay nước thường xuyên với lượng nước phù hợp. 

1 2 3